Familie Korthorst: moeder met zes zoons (eind jaren vijftig van de vorige eeuw).